ALGEMENE VOORWAARDEN ARVADEZ

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om naast de behandeling ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten die worden aangegaan tussen behandelaar en patiënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

  • Facturering gebeurt rechtstreeks aan de patiënt na de behandeling of bij het ophalen van podotherapeutische hulpmiddelen. De patiënt kan de factuur bij voorkeur per pin betalen. Het alternatief is om per machtiging of op rekening te betalen, hierbij worden administratie kosten toegepast van €3,95. Voor een betaling per rekening geldt een maximaal betalingstermijn van 14 dagen.
  • De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
  • De patiënt dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van de factuur bij de zorgverzekering. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding. Arvadez kan niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. In de praktijk blijken de meeste verzekeraars een hele of gedeeltelijke vergoeding te verstrekken. Voor patiënten met diabetes kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden te raadplegen.
  • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Indien de afspraken zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen de 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden zullen er kosten in rekening worden gebracht.
  • De patiënt is verplicht om alle kosten aan Arvadez te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening bij het opgestelde behandelplan is geldend. Bij annulering voor podotherapeutische hulpmiddelen zullen alle door Arvadez gemaakt kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht.
  • Onze behandelaren zijn verplicht tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en service te waarborgen zijn alle behandelaren lid van de Nederlandse vereniging en staan ze ingeschreven bij het kwaliteitsregister voor paramedici. Podotherapeutische interventies als zolen, ortheses en nagelbeugels zijn hulpmiddelen en daarom kan er nooit garantie worden gegeven op het effect van deze interventies. Onvoldoende resultaat van een behandeling geeft u in geen enkel geval rechts op restitutie of vrijstelling van betaling.
  • Aanpassingen aan de podotherapeutische interventies binnen 3 maanden na aflevering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht.
  • Voor het gebruik van zolen in gecertificeerde veiligheid schoenen geldt een veiligheidsnorm EN-20345. Deze norm bepaalt dat de aansprakelijkheid van de gecertificeerde veiligheidsschoen vervalt als de drager gebruikt maakt van eigen zolen in deze schoenen. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan onze behandelaren dat de zolen in gecertificeerde veiligheid schoenen gebruikt zullen worden. Arvadez kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de patiënt besluit om de zolen alsnog in de gecertificeerde schoenen te gebruiken.
  • Klachten kan men schriftelijk indienen bij: info@arvadez.nl
  • Arvadez is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen of voor enige andere door de patiënt geleden schade.