Bij Arvadez maken we gebruik van verschillende onderzoeksmethoden en onderzoeksapparatuur. Elk onderzoek begint met een vragengesprek, de anamnese, uit dit vragengesprek komt veel informatie vrij die een inzicht geven in de aard van de klacht, het ontstaan, het verloop en het verwachtingspatroon van de patiënt. Vervolgens zal er een functieonderzoek plaatsvinden waarbij we uw voet, knie, heup en rug onderzoeken. Als aanvulling op het reguliere onderzoek maken we bij Arvadez gebruik van zeer geavanceerde onderzoeksapparatuur. Zo kunnen we voor elke klacht heel specifiek kiezen voor verschillende apparatuur welke op dat moment het meest efficiënt blijkt te zijn. Bijvoorbeeld voor wielrenners kunnen we tijdens het fietsen een EMG meting uitvoeren om de symmetrie van de verschillende spiergroepen uit te meten, en een meting uitvoeren die in beeld brengt hoe de heup roteert op het zadel. Deze zeer belangrijke aspecten zijn met het blote oog niet of nauwelijks waar te nemen. Voor hardlopers, voetballers, volleyballers, basketballers etc. kunnen we een G-kracht meting uitvoeren die aangeeft hoe zwaar de belasting op de benen nou eigenlijk precies is. Door deze gegevens te koppelen aan de gegevens uit het handmatige onderzoek kun je een totaal beeld vormen rondom de blessure en een zeer duidelijk inzicht geven aan de patiënt waarom deze blessure is ontstaan. Het begrijpen waarom een blessure is ontstaan is essentieel in het herstel van de sporter.

Op het moment dat het onderzoek is afgerond zal er een behandelplan worden opgesteld. De behandelingsmogelijkheden van de podotherapeut zijn erg breed. We kunnen voor elke klacht op maat een specifieke behandeling starten denk hierbij aan op maat gemaakt podotherapeutische zolen, schoenaanpassingen, ortheses, nagelbeugels etc. Wat ook tot de behandelmogelijkheden behoort van Arvadez is een afspraak op een gezamenlijk spreekuur met verschillende (sport) fysiotherapeuten, osteopaten of pedicures. Door de nauwe samenwerking met deze verschillende disciplines kunnen we uw klachten nog beter onderzoeken en begeleiden naar volledig herstel. Alle therapieën worden door Arvadez zelf vervaardigd zo is de kwaliteit zeer hoog en altijd constant.