Privacy Verklaring Arvadez

Arvadez respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen hanteren wij een aantal kenwaarden. Via deze privacyverklaring informeren wij u hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Arvadez maakt gebruik van passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, met deze partijen hebben wij overeenkomsten getekend.

Plichten van uw podotherapeut

Uw podotherapeut is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- en behandelgegevens. Daarbij worden gegevens alleen gebruikt met als doel de juiste zorg te kunnen verlenen. Hierbij gaat de podotherapeut vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens zijn beveiligd tegen onbevoegden.

Uw rechten als patiënt

U heeft als patiënt het recht om uw persoons- en behandelgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en/of mee te nemen naar een andere zorgverlener. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde gegevens. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met uw podotherapeut.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in naam van de volgende wetten: Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Arvadez bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die u als patiënt rechtstreeks aan ons verstrekt. Als podotherapeuten zijn wij verplicht om uw BSN te noteren om uw gegevens zo goed mogelijk te kunnen verwerken. Dit staat beschreven in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg. Naast deze gegevens verwerken wij gegevens over uw onderzoek en behandeling bij Arvadez, door deze gegevens bij te houden kunnen wij u zo goed mogelijk helpen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit (medisch of wettelijk) noodzakelijk is en u hier toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. Wettelijk gezien zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens 15 jaar te bewaren tenzij u verzoekt deze te verwijderen. Gegevens omtrent facturatie worden 7 jaar bewaard. Voor vragen, klachten, inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u ten alle tijden contact opnemen met Arvadez via:
Sportpodotherapie Arjan van der Zande, Arvadez | Adres: Buurserstraat 212, 7544 RG Enschede Telefoonnummer:085 13 03 288 | Email: arjan@arvadez.nl